Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č. 7 / 2014z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 7/2014 konaného dne 24.07.2014

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

1) předložený program včetně doplňujících bodů

2) závěry zápisu finančního výboru.

3) Rozpočtové opatření č.3 ze dne 02.06.2014
Rozpočtové opatření č.4 ze dne 19.06.2014

RO č.3: příjmy 1.000,- Kč – vrácené přeplatky za el. energii
250.000,- Kč – dotace na stavební úpravy obj. čp.36

RO č.4: výdaje 30.000,- Kč vybavení SDH
13.000,- Kč dřevěné odpočívadlo v Luhu

4) Mimořádné odměny do výše 1.000,- Kč má pravomoc přiznávat starosta obce.

Mimořádnou odměnu vyšší než 1.000,- Kč musí odsouhlasit zastupitelstvo obce (na návrh starosty)

5) 7 členů zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018. Bylo nahlášeno na MÚ Sušice – správní odbor

Bere na vědomí :

6) zápis a plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 19.06.2014


7) žádost plzeňského kraje o problematice digitální technické mapy a z důvodu určitých nejasností zjistí starosta a místostarosta obce bližší informace – termín: jednání ZO 9/2014


8) Obecně závazní vyhláška obce o vedení technické mapy obce

Viz. Závěry v bodu č.4 tohoto zápisu.


Souhlasí :

9) Starosta obce předloží na jednání ZO 24.8.2014 zápis s odsouhlasením smlouvy ze strany ZO., o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka ze dne 18.6.2012.


Různé:.


Jana Patlejchová                                                    Miroslav Marek

místostarostka                                                        starostaVyvěšeno dne : 28.07.2014             Ověřovatelé : Václav Vomela

Sejmuto dne:                                                           Miloslav Ježek