Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č. 6 / 2014

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 6/2014 konaného dne 19.06.2014

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

1) předložený program včetně doplňujících bodů

2) vypracování návrhu smlouvy na pozemek p.p.č. 106/12 p.Ježkové na dlouhodobý pronájem 15 – 20 let od Mgr. Pernického.

3) Navýšení rozpočtu §6171 činnosti místní správy, pol. 5137 drobný hmotná dlouhodobý majetek o 13.200,- Kč (dřevěné odpočívadlo do tábořiště)

4) Rozpočtové opatření č.2 ze dne 01.05.2014

Příjmy: navýšení o 80.940,- Kč - daň právnických osob

Výdaje: zvýšení o 80.940,- Kč -

5) Navýšení rozpočtu o 30 000,- Kč na doplnění vybavení a jeho obnovy pro sboru dobrovolných hasičů – náhrada za již nevyhovující vybavení.

6) podporu petice proti přijetí právního předpisu, který zavádí povinnost obcí registrovat všechny smlouvy v tzv. Registru smluv.


Bere na vědomí :

7) informaci p. Chmelíka o průběhu prací na kronice obce za r. 2013.


Různé:.

- P. Krippel – zahajuje se vyžínání mezi stromky v obecním lese;Jana Patlejchová                                               Miroslav Marek

místostarostka                                                   starosta


Vyvěšeno dne : 20.06.2014              Ověřovatelé : Antonín Hrabí

Sejmuto dne:                                                           Miloslav Pintýř