Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č.5/2014

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 5/2014 konaného dne 29.05.2014

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  1. předložený program včetně doplňujících bodů

  2. Zápis kontrolního výboru z 20.03.2014

    Neschvaluje :

    3) Prodej části pozemku nebyl odsouhlasen

Doporučuje :

4) aby starosta obce prověřil možnost úpravy stávající nájemní smlouvy na pozemky na dlouhodobý pronájem (15-20 let).

5) p. Hrabí. A vypracovat a zaslat občanům leták s podmínkami odkládání starého textilu do kontejneru.

6) aby starosta obce p.Marek domluvil nástup realizační firmy na stavební úpravy obj.36 v nejkratším možném termínu.


Bere na vědomí :

7) zápis a plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 17.04.2014

Různé:

- otvory ve zděných sloupech oplocení – budou odstraněné – dotaz p.Hrabí

- oprava krajnic a výtluky na průtahu obcí – návrh na opravu p.Hrabí

- obecní archiv byl přestěhován z budovy OÚ do objektu hasičárny

- betonový sloup demontovaný u trafa – odstranit

- podat informaci na zimní údržbu v sezóně 2013/2014 ( na zasedání zastupitelstva v červnu (p.Hrabí)

- Podat informaci o smlouvě mezi Obcí Dobršín s SÚSPK o právu právu provedení stavby (p.Hrabí)

- P.Chmelík – dotaz, zda bude doplněn reproduktor k PC v OÚ

- Informace p.Patlejchové o návrhu zeleně na pozemcích OÚ Dobršín (zpracoval p.Písař).

- P.Krippel – větve ještě leží v lese; zahajuje se vyžínání mezi stromky;Jana Patlejchová                                                 Miroslav Marek

místostarostka                                                     starosta


Vyvěšeno dne : 30.05.2014         Ověřovatelé : Václav Vomela

Sejmuto dne:                                                      Miloslav Ježek