Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č. 5 / 2013

 

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 5/2013 konaného dne 30.05.2013


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

 1. Rozpočtové opatření č.3 ze dne 01.04.2013

  Příjem : 27.820,- Kč (pokuty min.ŽP; úhrada za pitnou vodu – Silnice a poplatek za psa)

Výdaje : 1.350,- Kč (zvýšení) – CD ROM Prácheňsko, převod na ČNB

 1. Obecně závazná vyhláška Obce Dobršín č.1/2013 o zákazu volného pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství.

Na vědomí :

 1. zápis a plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 25.04.2013

 2. Zápis kontrolního výboru ze dne 02.05.2013

 3. Závěrečný účet za r. 2012 Svazku obcí Pošumaví

  Příjmy 56.423,- Kč
  výdaje 14.738,50 Kč

 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Pošumaví za období 1.1.2012 do 31.12.2012. Výrok auditora – bez výhrad

Jana Patlejchová Miroslav Marek

místostarostka starostaVyvěšeno dne : 31.05.2013              Ověřovatelé : Miloslav Ježek


Sejmuto dne :                                                         Antonín Hrabí