Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č. 9/2012 z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín konaného dne 27.09.2012

 


USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 9/2012 konaného dne 27.09.2012


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

43) Zápis kontrolního výboru ze dne 02.08.2012 a to bez výhrad

44) Zastupitelstvo odsouhlasilo cenu za vytištění z počítače pro veřejnost takto :

                                                                                                 A4- černobíle 10,- Kč/ str.

                                                                                                 A4- barevně 15,-Kč/ str.

                                                                                                 A3 -černobíle 15,-Kč/ str.

                                                                                                 A3- barevně 20,-Kč/ str.

Kopírování dokumentu černobíle : A4 = 2,-Kč

                                                             A3 = 3,-Kč

Na vědomí :

45) Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky kontroly VZP ze dne 22.08.2012 bere na vědomí a to bez výhrad

46) Zastupitelstvo bere na vědomí poplatek 5 070,-Kč za žalobu na firmu JUMAR CS s.r.o. Bajkalská 34/1173,Praha 10 a to bez výhrad

47). p. Krippel seznámil zastupitelstvo s hospodaření v obecních lesích

Jana Patlejchová                                                                         Miroslav Marek místostarostka                                                                                  starosta


Vyvěšeno dne : 01.10.2012                Ověřovatelé : Václav Vomela ….......................

Sejmuto dne :                                                             Antonín Hrabí ….......................