» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 8 / 2014

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 8/2014 konaného dne 28.08.2014

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

1) Předložený program včetně doplňujících bodů

2) Zápis z provedené kontroly kontrolního výboru ze dne 26.06.2014

3) Návrh smlouvy pro p. Marii Ježkovou na část pozemku p.č. 106/12 (pod kiosek v tábořišti) o výměře 36 m2.s výše uvedenými doplňky a s dobou platnosti na 15 let.

4) Likvidaci pohledů které jsou již neprodejné


Bere na vědomí :


5) zápis a plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 24.07.2014


Různé:.


- Lesní hospodářský plán obecních lesů Dobršín byl schválen KÚ – odbor. ŽP.

- Kandidátní listina na volby do ZO – viz.příloha

    - Oprava křížku u OÚ – provedena

    - Závada na čerpadle ve vodárně – pravidelné výpadky/přerušení
    provozu – pozvat odborný servis

    - p. Krippel – vyžnuté všechny zbývající plochy v obecních. lesíchJana Patlejchová                                                    Miroslav Marek

místostarostka                                                          starosta

Vyvěšeno dne : 02.09.2014                Ověřovatelé : Antonín Hrabí

Sejmuto dne:                                                           Miloslav Pintýř