» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 3/2014

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 3/2014 konaného dne 27.03.2014

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů schválení programu, případně doplnění

  2. Dohodu o provedení práce s p. Ježkem (správce tábořiště)

  3. Výběr stavebních firem na stavební úpravy objektu č.p. 36 – 2. etapa

Návrh na vyžádání nabídek na stavební práce od těchto firem:

Stavební firma RENO CZ s.r.o.

Stavebí firma AKOSTA spol.s.r.o.

Stavitelství Kohout Vítězslav

Stavební firma Kyznar4) Osazení kontejneru na starý textil5) Rozpočtové opatření č.1 ze dne 01.01.2014

Výdaje: 38.665,- Lesní hospod.plán, vratka 3.511,- Kč – za volby 20136) Zvolení 6 členné výběrové komise na vyhodnocení došlých veřejných zakázek

p.Pintýř Miloslav, p.Hrabí Antonín, p.Ježek Miloslav, p.Polanka Antonín, p.Marek Miloslav p.Patlejchová Jana

7) Rozpočtové náklady na opravu chodníku OÚ, návrh na realizaci firmou AKOSTAV s.r.o.

Neschvaluje :

8) Náhrada škody na vozidle z října roku 2013, obec odmítá odpovědnost – viz stanovisko ČP ze

dne 12.3.2014 k této problematice.

Bere na vědomí :

9) Kontrola zápisu z měsíce února 2014 a kontrola plnění usneseníRůzné:

- Schválení dotace pro „Stavební úpravy objektu č.p.36 – 2.etapa
z KÚ Plzeň schválena dotace ve výši 250.000,- Kč

- Návrh na zahájení exekučního řízení proti fi. JUMAR CS
Mgr.Pernický byl pověřen vyřízením návrhu na exekuční řízení proti firmě JUMAR CS

-Informace p.Patlejchové o připravované odborné přednášce
Mgr.Lhotáka o obci DOBRŠÍN – termín 2.polovina

- p.Chmelík – informace o černých skládkách v katastru Dobršín,
výzva majitelům pozemků, kde jsou černé skládky, k odstranění odpadu.

- p.Krippel – těžba ukončena (cca 70 m3 – cca 113 tis.Kč)

- výsadba 600 ks buků „V Hlavičkách“Jana Patlejchová                                                 Miroslav Marek

místostarostka                                                     starosta


Vyvěšeno dne : 31.03.2014               Ověřovatelé : Miloslav Ježek


Sejmuto dne:                                                         Jana Patlejchová