» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 2_2014

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 2/2014 konaného dne 27.02.2014

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  1. předložený program včetně doplňujících bodů

  2. Finanční příspěvek na doprav. obslužnost Plzeňského kraje pro r.2014 ve výši 3 920,- Kč.

  3. Instalaci 1ks veřejného osvětlení u čp. 72.

  4. Zpracovat návrh sadby a zkulturnění celé zahrady OÚ.

Neschvaluje :

5) Žádost o zproštění poplatku za odvoz komunálního odpadu na r.2014 pro Zdeňku Hrabovou ml. a Antonína Hrabího ml. oba z čp. 70

Souhlasí :

6) S problematikou hardweroveho klíče. Starosta obce zjistí do jednání ZO v březnu bližší technické údaje nutné k rozhodnutí.


7) Předáním notebooku k servisu a posouzení u IT firmy (p.Dach) k posouzení tech.stavu.


Bere na vědomí :


8) Kontrolu zápisu z měsíce ledna 2014 a kontrola plnění usnesení

Různé:


- Příspěvek na výkon st.správy pro obce Plzeňského kraje pro r.2014 – obec obdržela 54.400,-Kč - Plán kontrol na r.2014 „Finanční výbor“ – schválen

- Plán kontrol na r.2014 „Kontrolní výbor“ – schválen

- Oprava krajnic na průtahu obcí – starosta projedná s SÚSSPK

- p.Vomela – nutnost opravy žul.sloupku u křížku u OÚ

- p.Krippel – prodáno 50,92m3 za 86.691,- Kč (a zaplaceno)
- p.Ježek – vyřezal vrby u vod.tábořiště


Jana Patlejchová                          Miroslav Marek

místostarostka                             starosta


Vyvěšeno dne : 02.03.2014   Ověřovatelé : Václav Vomela

Sejmuto dne:                                                Miloslav Ježek