» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 1/2014

 

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 1/2014 konaného dne 23.01.2014

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  1. předložený program včetně doplňujících bodů

  2. Odměnu za vykonanou práci pro OÚ ( brigády ), ponechat ve stejné výši jako v roce 2013, tj. 80,- Kč/hod.

  3. Uzavřít dohody o provedení práce na rok 2014 s - p. Krippelem V. – hajný v obecních lesích, p. Pintýřem Mil. – správce vodovodu, p. Františekem Chmelíkem – vedení kroniky obce a p. Hrabovou Zdeňkou – účetní obce.

  4. Vyhlášku č. 435/2013 Sb. o „změně sazeb náhrad motorových vozidel a stravného pro r. 2014.

  5. Měsíční odměny zastupitelstva obce dle NV č.459/2013 Sb. o odměnách za výkon funkce pro státní orgány v r. 2014. Zachovat odměny na úrovni 60% maximálně možné hodnoty u všech funkcí

  6. Zproštění poplatku za odvoz komunálního odpadu u p. Hrabové č.p.21 z důvodu dlouhodobého pobytu v nemocnici.

  7. Dodatek ke směrnici č.1/2012 o cestovních náhradách na r. 2014 podle vyhl.435/2013 Sb.

  8. Rozpočtové opatření č. 10 k ukončení roku ze dne 31.12.2013. Příjmy: zvýšení o 148.330,- Kč, Výdaje: nižší o 495.385,- Kč

  9. Požádat o dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2014. Možnost využití dotace na opravy a modernizace majetku obce. „Stavební úpravy obj.č.p.36 – 2 etapa“

Bere na vědomí :

  1. Zápis a plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 12.12.2013

Různé: - Dokončení „stavební úpravy obj.čp.36 – 1.etapa“

Celkový náklad byl 598.623,- Kč

Vícepráce 54.623,- Kč

- Průběh a vymáhání pohledávky od fi.JUMAR CS

- Rozsudek nad firmou JUMAR o zaplacení 101.425,- Kč + úrok 7,75 p.a. za dodávku

z roku 2011

p.Chmelík – výzva o dodání podkladů do kroniky za r.2013

p.Krippel – INFO o činnosti v obecních lesích
Jana Patlejchová                                           Miroslav Marek

místostarostka                                              starosta


Vyvěšeno dne : 28.01.2014           Ověřovatelé : Antonín Hrabí

Sejmuto dne:                                                          Miloslav Ježek