» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 11/2013

 

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 11/2013 konaného dne 28.11.2013

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  61) Předložený program včetně doplňujícího bodu

  62) Rozpočet obce dle jednotlivých paragrafů osnovy. Příjmy : 1 963 000,- Kč

  Výdaje : 1 963 000,- Kč

  63) Rozpočtové opatření č.8 ze dne 01.10.2013

Příjmy (nárůst) 21.585,- K

Výdaje (nárůst) 434.355,- Kč stavební úpravy obj.čp. 36 - 400.000,- kč,

64) Odpočívka (turistická) do tábořiště + nákup PC + SW pro potřeby OÚ (náhrada

stávajícího PC

Neschvajuje :

 1. Prohlášení p.p.č.151/2 (obúrová cesta) za účelovou komunikaci

 2. Radarový měřič rychlosti

Bere na vědomí :

 1. plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 24.10.2013

 2. Náhrada vzniklé škody na vozidle ( Škoda uhrazena z povinného ručení řidiče vozidla.

 3. Zápis z kontroly Fin.výboru ze dne 5.9./4.11/15.11.2013 ( Výsledky kontroly – bez závad.

 4. Zápis z kontroly kontrolního výboru ze dne 31.10.2013 ( Stavba není dokončen do stanoveného termínu (31.10.2013) – není dokončeno oplocení objektu

 5. Zápis z dílčího přezkoumání Obce Dobršín od 01.01.- 31.10.2013 (Výsledek: nebyly zjištěné chyby a nedostatky

 6. Kontrola zápisu z mimořádného jednání ze dne 15.11.2013 a kontrola plnění usnesení


Jana Patlejchová                                              Miroslav Marek

místostarostka                                                  starosta

Vyvěšeno dne : 03.12.2013          Ověřovatelé : Jana Patlejchová

Sejmuto dne:                                                         Miloslav Ježek