» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 10/2013

 

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 10/2013 konaného dne 24.10.2013


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  1. Předložený program včetně doplňujícího bodu

  2. Rozpočtové opatření č.7 ze dne 02.09.2013 jedná se o zvýšení příjmů o 280.000,- Kč – prodej dřeva 30.000,- + dotace 250.000,- Kč
    Zvýšení výdajů o 115.500,- Kč – čerpadlo vodárny 8.500,- + separace odpadu 7.000,- + stavby a budovy 100.000,- (úhrada za provedené práce na obj.čp.36 – dotace)


Bere na vědomí

  1. zápis a plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 19.09.2013

  2. Náhrada vzniklé škody na vozidle SPZ 4P8 8813 ke které došlo dne 12.10.2013 při svozu nebezpečného a objemného odpadu z OU k pádu umyvadla na komunikaci III.třídy č.1159/3 v obci Dobršín. O střepy umyvadla došlo k poškození (proříznutí) přední pneumatiky projíždějícího vozidla.

  3. Že sbor dobr.hasičů provede podzimní úklid obce. Za provedenou práci obdrží SDH Dobršín finanční příspěvek na rozvoj a jeho další činnost ve výši cca 3.000,- Kč.


Různé:

- Obec Dobršín obdržela děkovný dopis od Města Terezín za finanční pomoc při povodních v roce 2013
- rošty odpadní vody u sběrné nádrže – zajistit proti posunu
- demontovat rozvod starého veřejného rozhlasu

- odklizení beton.sloupu u výjezdu na hl.silnici
- INFO o činnosti v obec.lesích (p.Krippel) – prodej za 399.612,- Kč


Jana Patlejchová                                        Miroslav Marek

místostarostka                                           starostaVyvěšeno dne : 25.10.2013          Ověřovatelé : Miloslav Pintýř


Sejmuto dne:                                                         Antonín Hrabí