» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 6 / 2013

 

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 6/2013 konaného dne 27.06.2013


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  1. Předložený program včetně doplňujících bodů.

  2. Rozpočtové opatření č.4 ze dne 01.05.2013 ( příjmy za vodu 8 200,- Kč – porucha v čp.17 )

  3. Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Dobršín

  4. Zvolení 5 členné výběrové komise na vyhodnocení došlých veřejných zakázek
    ( na úpravy objektu č.p. 36 – I.etapa – dotační titul „Obnova venkova“ - schváleno (5 zastupitelů)
    p. Polanka, p.Pintýř, p. Marek, p. Vomela, p. Patlejchová

  5. Výběr stavebních firem na stavební úpravy objektu č.36 – 1.etapa

RENO s.r.o.; stavitelství Kohout; staveb.firma Ondřej (Tedražice); AKOSTAV s.r.o.;

Sušická stavební s.r.o.

39)Příspěvek 10 000,- Kč na obce postižené při povodni 2013. ( výběr přímo postižené obci

Neschvaluje :

40)Žádost o začlenění pozemku do plánu urbanistické studii

Návrh: odmítnout s odůvodněním případné úpravy až v době aktualizace urbanistické studie obce.

Bere na vědomí :

41) zápis a plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 30.05.2013


Jana Patlejchová                                             Miroslav Marek

místostarostka                                                starosta


Vyvěšeno dne : 01.07.2013           Ověřovatelé : Miloslav Ježek


Sejmuto dne :                                                    Miloslav Pintýř