» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 3 / 2013

 

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 03/2013 konaného dne 28.03.2013


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

 1. Předložený program včetně doplňujících bodů

 2. Závěrečný účet obce včetně 2 příloh za rok 2012 přijat s výhradami – viz.závažné chyby a nedostatky. Nápravná opatření uvedená v „Závěrečném účtu obce za rok 2012“ schváleno ZO.

  ZO ukládá starostovi obce zaslat zprávu k plnění hospodaření obce za r.2012 včetně schválených nápravných opatření k závažným chybám a nedostatkům na KÚ Plzeň do 15 dnů od schválení závěrečného účtu.

 3. Audit se závažnými chybami a nedostatky – viz příloha „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“ ZO seznámeno s auditem obce za r.2012. (bod jednání ZO č.4).

 4. Smlouvu o vypůjčce od fi.EKO – KOM na bezplatné zapůjčení kontejnerů na separovaný odpad v počtu 7 ks. Smlouva z r.2005 prodloužena do r.2020.

 5. Rozpočtové opatření č.1 ze dne 1.1.2013 a č.2 ze dne 1.2.2013

RO č.1: příjem: zvýšený o 4.300,- Kč

RO č.2: příjmy: snížené o 4 000,- Kč.

výdaje: zvýšení o 2 121,- Kč

20 ) Kronikáře obce pana Františka Chmelíka


Na vědomí :

  1. Zápis a plnění usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 21.02.2013 a z mimořádného jednání zastupitelstva obce ze dne 26.02.2013.

  2. Účetní závěrku Svazku obcí Pošumaví


Místostarostka Jana Patlejchová                Starosta Miroslav Marek

Vyvěšeno dne : 02.04.2013                 Ověřovatelé : Antonín Hrabí

Sejmuto dne :                                                           Miloslav Ježek