» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 7/2012Usnesení

 

Usnesení

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 7/2012 konaného dne 26.07.2012


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  31) Zápis finanční kontroly ze dne 03.05.2012

  32) Pohledávka za dřevo u f. JUMAR s.r.o.předána právní kanceláři Mgr. Pernický v

  Sušici k vyřízení

  33) Sazby za práci v lese – vyžínání 6,000 Kč/ha

   - pálení klestí 50 Kč/hod

   - stahování větví 35Kč/hod

   - sázení stromků 2,50 Kč/k

  • těžba dřeva ( dohoda – dle dostupnosti od 120,-Kč/hod

             34) Úhrada za práci pro OÚ 80,- Kč/hod

              35) Návrh znaku a vlajky obce

              36) Rozpočtové opatření č.6 ze dne 01.06.2012

Různé : - Finanční vyrovnání se spol. EKO – KOM a.s. za rok 2011 vytříděného odpadu příjem 21,620.- Kč od EKO-KOM

- vyrozumění od policie ČR ohledně krádeže ocelových roštů z odvodnění cest ( pachatel byl zjištěn a předán soudu )Jana Patlejchová                        Miroslav Marek

místostarostk                                  starosta


Vyvěšeno dne : 27.07.2012        Ověřovatelé : Ježek Miloslav …......


Sejmuto dne :                                                  Pintýř Miloslav …......