» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 6/2012

 

Usnesení

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 6/2012 konaného dne 28.06.2012


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

29) Zápis kontrolního výboru ze dne 03.05.2012

30) Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 01.05.2012


Různé : - návrh vlajky – znaku obce a vlajky SDH


INFO : správce lesů p. Krippel podal zprávu o hospodaření v obecním lese


Jana Patlejchová                                                 Miroslav Marek

místostarostk                                                           starosta


Vyvěšeno dne : 02.06.2012          Ověřovatelé : Václav Vomela

                                                                          Miloslav Pintýř

Sejmuto dne :