» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Návrh rozpočtu na rok 2011

 


Příjmy


Paragraf

Položka

Text

Schv.rozp.v tis.


1111

Daň z příjmů fyz.osob ze záv. činn.

195


1112

Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn.

12


1113

Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů

17


1121

Daň z příjmů práv. osob

230


1211

Daň z přidané hodnoty

453


1337

Poplatek za likvidaci komun. odpadu

54


1341

Poplatek ze psů

1


1342

Poplatek za rekreační pobyt

0,6


1343

Poplatek za užívání veř. prostranství

0


1361

Správní poplatky

0,4


1511

Daň z nemovitostí

220


4112

Neinvestiční dotace ze státního rozp.

60,1Dotace na výkon státní správy4122

Neinvestiční dotace od krajů

0Dotace na hasiče a lesy


Pěstební činnost

2111

Příjmy z poskytování služeb

100

1031

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

1

Ost. Záležitosti

2343

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

70

těžebního průmyslu
2119
Pitná voda

2111

Příjmy z poskytování služeb

42

2310
Bytové hospodářství

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

0,65

3612

2132

Příjmy u pronájmu nemovitostí

26,64

Sběr komunálního odpadu

2111

Prodej pytlů na odpad

0,5

3712
Činnost místní správy

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

12

6171

2141

Příjmy z úroků

14


2112

Příjmy z prodeje zboží – pohledy apod.

0CELKEM

1509,89VýdajeParagraf


Položka

Text

schv. rozp. v tis.

Pěstební činnost

5021

Ostatní osobní výdaje

30

1031

5039

Nákup materiálu

20Stromky a nátěry5169

Nákup služeb

25Těžba, sázení, lesní hospodář, dovoz sazenic5199

Dotace myslivcům

7

Správa v lesním hospodářství

5169

Nákup služeb – lesní hospodář

9,1

1036
Silnice

5021

Ostatní osobní výdaje

0


5039

Nákup materiálu – značky apod.

0

2212

5169

Nákup služeb

60


5171

Opravy a údržba

18


6121

stavba

250

Provoz veř. silniční dopravy

5193

Dopravní obslužnost

4,24

2221
Pitná voda

5021

Platby zaměstnanců – správce vodovodu

7

2310

5154

Elektrická energie

11


5169

Nákup služeb

16

Základní školy

5321

Neinvestiční dotace obcím

86

3113
Ostatní záležitosti kultury

5021

Ostatní osobní výdaje - kronikář

0

3319

5139

Nákup materiálu

0


5169

Nákup služeb

0


5492

Dary obyvatelstvu - peněžité

1


5194

Dary obyvatelstvu

2

Záležitosti kultury, církví

5171

Opravy a udržování kaple

2

3399
Bytové hospodářství

5171

Opravy a udržování bytu

5

3612

5139

Nákup materiálu do bytu

2

Veřejné osvětlení

5171

Opravy a udržování

100

3631

5154

Elektrická energie

30

Sběr neb. odpadů

5169

Nákup služeb

15

3721
Sběr a odvoz kom. odpadů

5139

Nákup materiálu - popelnice

0

Komunální

5169

Nákup služeb - svoz

62

3722
Sběr a svoz ostatních odpadů

5139

Nákup materiálu - zvony

1

Separace

5169

Nákup služeb - svoz

14

3723
Péče o vzhled obce

5139

Nákup materiálu

10

3745

5156

Pohonné hmoty a maziva

9


5169

Nákup služeb

0

Požární ochrana

5137

Drobný hmotný majetek

1

5512

5139

Nákup materiálu

8


5154

Elektrická energie

1,2


5156

Pohonné hmoty a maziva

6


5019

Ostatní platy

10

Zastupitelé obcí

Zastupitelstva obcí

5023

Ostatní osobní výdaje - zastupitelé

Ostatní osobní výdaje - zastupitelé

190

190

6112

5032

Zdravotní pojištění - zastupitelé

9

Činnost místní správy

5021

Ostatní osobní výdaje účetní a ostatní

70

6171

5032

Zdravotní pojištění

17


5136

Knihy - tisk

3


5137

Drobný hmotný dlouhodobí majetek

57


5139

Nákup materiálu

42


5154

Elektrická energie

22


5155

Pevná paliva

5


5161

Služby pošt

3


5162

Služby telekomunikací

22


5163

Služby bank - pojištění

32


5166

Konzultační, právní a poradenské služby

0


5167

Školení a vzdělávání

5


5169

Nákup ostatních služeb

87,45


5171

Opravy a udržování

4


5172

Nákup softwaru a poč. programů

6


5173

Cestovné

7


5175

Pohoštění

1


5362

Platby daní a poplatků

2


6121

Budovy, stavby

0


6119

Dlouhodobí nehmotný maj. projekt poldry

50

Příjmy z finančních operací

5163

Služby bank - poplatky

38,19

6310
Finanční vypořádání
minulých let
6402

5366

Vratka za volby 2010

7,81

Ostatní činnost

5329

Ostatní neinv. dotace veřejnosti Pošumaví

6,9

6409

5229

Ostatní neinv. dotace veřejnosti Prácheňsko

0CELKEM

1509,89