» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 2/2012

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 2/2012 konaného dne 23.02.2012

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

7) Rozšíření programu jednání o dva body a to 7 – 8 bod

8) Žádost o zproštění poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro p. Hanu Blažkovou, důvodem je dlouhodobý pobyt  mimo ČR.

9) Odstranění lípy v zahradě OÚ. Důvod odstranění je vnitřní hniloba, při které hrozí pád na místní komunikaci.

10) Pana Miloslava Ježka správcem tábořiště obce Dobršín.

11) Cenový výměr pro tábořiště obce na rok 2012, ponechán na úrovni jako v roce 2011.

12) Rozpočtové opatření č. 1/2012 ze dne 02.01.2012 poplatky za komunální odpad. Jedná se o přesun z položky č. 1337 do položky č. 1340

13) Navýšení rozpočtu příjmů z obecních lesů o 200 000,- Kč, z důvodu neplánované těžby.

Neschvaluje :

14) Žádost o zproštění poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro p. Hrabovou Zdeňku,   p. Klementa Karla, Patlejcha Radka, Polankovou Moniku a Polanku Petra. Důvod: nejsou trvale mimo obec.

Na vědomí :

Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu zápisu a plnění usnesení z 19.01.2012 ( bez výhrad )

Různé :

-          Audit hospodaření obce bude projedná dne 26.04.2012 zároveň se závěrečným účtem obce.

-          Zápis z jednání předsednictva Prácheňska z.s.p.o. ze dne 10.01.2012

-          INFO – žádost o dotaci na úpravu OÚ ze SZIF nebyla schválena

-          INFO – o obecních lesích ( p. Krippel ) – vytěženo cca 90 m³, prodej kulatiny ( smrk ) za 2,200,- Kč/m³ a borovice za 1,500,- Kč/m³

Jana Patlejchová                                          Miroslav Marek    

 místostarostka                                                   starosta

                                                           Ověřovatelé :

Vyvěšeno dne : 25.02.2012                           Pintýř Miloslav …………

Sejmuto dne :                                               Vomela Václav …………