» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 1/2012

Usnesení

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č.1/2012 konaného dne 19.01.2012

 

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje

1) Program jednání a jeho doplnění o body 5 – 7

2) Směrnici č.1/2012 o poskytnutí cestovních náhrad podle vyhlášky č. 429/2011

3) Posouzení zproštění platby za svoz komunálního odpadu proběhne na příštím jednání zastupitelstva dne 23.02.2012

3) Dle vyhlášky 37/2003 Sb., měsíční odměny členů zastupitelstva. Návrh na výši odměn je v hodnotě 60 % tabulkových odměn

4) Měsíční odměna účetní a hajného obecních lesů se navyšuje oproti roku 2011 o 15 %

5) Rozpočtové opatření č. 11 k ukončení roku 2011

Na vědomí :

- Kontrolu zápisu z měsíce prosince 2011 a kontrolu plnění usnesení

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2011 - INFO

- Nové ceny za vývoz separovaného odpadu (po 1.1.2012)

- Projektová karta (požadavek sdružení Prácheňska)

 -Zápis z jednání předsednictva Prácheňska, z.s.p.o. ze dne 10.1.2012

- Možnost získání dotací na poldry – až 90% (dotace min.ŽP)

- Vypnutí el. energie dne 10.02.2012 od 08.00 do 13.00 hod v oblasti obce Dobršín +   obalovna

Jana Patlejchová                                            Miroslav Marek

Místostarostka                                                      starosta

Vyvěšeno dne : 23.01.2011   Ověřovatelé : Ježek       Miloslav……………………

Sejmuto dne :                                                                                   

                                                                                                 Antonín Hrabý…………………..