» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení 12/2011 konaného dne 08.12.2011

 

Usnesení

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 12/2011 konaného dne 08.12.2011Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

105. Předložený program jednání

106. Že obecně závazná vyhláška systému shromažďování a svozu kom. odpadu č.2/2011 se nemění - zůstává v platnosti vyhl.schválená v říjnbu 2011.

107. Doplnění obecně závazné vyhlášky č.1/2011 pro rok 2012 omístních polatcích v bodu č.17 odst.1) pís.e „Za provádění výkopových prací“ sazba je platná pro m² a den.

108. Rozpočet pro rok 2012 jako vyrovnaný – příjmy a výdaje ve výši 1 522 840,- Kč.

109. Vstup do mikroregionu „Prácheňsko jako samostatný subjekt.“

110. Vodné pro rok 2012 ve výši 10,- Kč/m³ + pevná platba za vodoměr ve výši 136,- Kč/rok

111. Zrušení účtu obce u ČS.a.s. A převedení na účet ČSOB Sušice

112. Cenu za svoz TKO obce pro rok 2012 ve výši 450,-Kč/osobu/rok, schvaluje vyhlášku o místním poplatku č.3/2011 na svoz TKO pro rok 2012

113. Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 01.11.2011, zvýšené výdaje o 20 000,- Kč.

Detail – viz. rozpis - přílohana vědomí :

  • Kontrolu zápisu z měsíce listopadu 2011 a kontrolu plnění usnesení

  • návrh směrnice na odpis dlouhodobého majetku obce č.3/2011

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, zůstává nadále v platnosti.Různé :

  • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30.11.2011 – INFO

  • Svazek obcí pošumaví rozpočet pro rok 2012 – INFORMACE

  • Rozpočtové změny č. 1/2011 Svazku obcí Pošumaví – INFORMACE

  • Plán inventur na rok 2011 – členové inventární komise obdrží kopii plánu.Jana Patlejchová …............................ Miroslav Marek ….......................

místostarostka starostaOvěřovatelé : Václav Vomela …..................................

Miloslav Pintýř …..................................Vyvěšeno dne : 14.12.2011Sejmuto dne :