Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č. 12/2013

 

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 12/2013 konaného dne 12.12.2013

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  71) předložený program včetně doplňujícího bodu – program

  72) zachování cen vody a nájmu za vodoměr - zachovat na úrovni r.2013 (11,- Kč/m3 + 134,- Kč/rok vodoměr).

  73) Žádost p.Blažkové H. z č.p.8 za osvobození od poplatku za svoz komunálního odpadu pro r.2014 – důvodem je dlouhodobý pobyt v zahraničí.

  74) Zachovat poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro r.2014 na úrovni r.2013, tj. 450,- Kč za 1 poplatníka. Splatnost nejpozději do 30.4.2014.

  75) Rozpočtové opatření č.9 z 1.11.2013

              Příjmy: navýšení o 4.000,- Kč (prodej dřeva

  Výdaje : navýšení o 3.126,- Kč (náklady na volby; příspěvek do svazku Pošumaví)

Bere na vědomí:

  76) zápis a plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 28.11.2013


Jana Patlejchová                                         Miroslav Marek

místostarostka                                            starosta


Vyvěšeno dne : 13.12.2013            Ověřovatelé : Miloslav Pintýř

Sejmuto dne:                                                           Miloslav Ježek