Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č. 8/2013

 

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 8/2013 konaného dne 29.08.2013


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů schválení programu, případně doplnění

  2. Rozpočtové opatření č.5 ze dne 01.07.2013

    Zvýšení výdajů o 10.000,- Kč – mimořádný příspěvek postižené obci povodněmi

  3. Návrh na příspěvek ve výši 1.920,- Kč pro SDH Dobršín za iniciativní a aktivní pomoc při úklidu zahrady OÚ.

Bere na vědomí

50)zápis a plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 25.07.2013

Neschvaluje :

51) Směrnici č.3/2013 „Stavební úpravy objektu čp.36 – I.etapa„ ( Projednání se odkládá na příští jednání zastupitelstva obce, které se koná dne 19.09.2013)
Jana Patlejchová                                                    Miroslav Marek

místostarostka                                                        starostaVyvěšeno dne : 03.09.2013                  Ověřovatelé : Václav Vomela


Sejmuto dne :                                                             Miloslav Ježek