Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č. 7/2013

 

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 7/2013 konaného dne 25.07.2013


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů schválení programu, případně doplnění

  2. Zápis z kontroly finančního výboru

  3. Vyřazení mobilní telef.přístroj zn.Samsung 2006 – vyřazen dne 30.6.2013.

Neschvaluje :

45) Úhradu neinv.výdaje na r.2014 z důvodu jednotného financování školských zařízení zřizovatelem za přímého přispění státu formou rozdělení daní.


Bere na vědomí :

46) Zápis a plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 27.06.2013

Informace :

Výběrová komise vyhodnotila na základě kritérií jako vítěze na opravu objektu čp.36 – 1.etapa stavební firmu „Sušická stavební s.r.o.“ za celkovou cenu 494.730,- Kč bez DPH.
Jana Patlejchová                                                   Miroslav Marek

místostarostka                                                        starostaVyvěšeno dne : 29.07.2013                Ověřovatelé : Miloslav Ježek


Sejmuto dne                                                          Jana Patlejchová