Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č. 4 / 2013

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 04/2013 konaného dne 25.04.2013


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

 1. Předložený program včetně doplňujících bodů

 2. Uzavření dohody o provedení práce s p. M. Ježkem „Správce vodáckého tábořiště pro rok 2013“

 3. Cenový výměr tábořiště pro rok 2013

 4. Úhradu neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Sušice kam dochází žáci obce Dobršín je to za období 6 – 12/2012.

  ZŠ Komenského 31.302,- Kč 6 žáků

  ZŠ T.G.Masaryka 7.144,- Kč 2 žáci

  ZŠ Lerchova 3.059,- Kč 1 žák

  Celkem 41. 505,- Kč


Na vědomí :

 1. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis a plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 28.03.2013Jana Patlejchová                                            Miroslav Marek

místostarostka                                                      starosta
Vyvěšeno dne : 26.04.2013                Ověřovatelé : Antonín Hrabí


Sejmuto dne :                                                           Miloslav Pintýř