Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č. 12/2012

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 12/2012 konaného dne 13.12.2012

 

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

54) Předložený program včetně doplňujících bodů

55) Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji

56) Směrnici časového rozlišení

57) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

58) Rozhodnutí o znaku a vlajce odloženo cca o 6 měsíců

59) Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 01.11.2012

60) Vodné na rok 2013 částkou 11,- Kč/m³ a nájemné za vodoměr částkou 134,- Kč

Na vědomí :

61) Kontrolu zápisu z měsíce listopadu a kontrolu plnění usnesení

62) Aktuální dotace pro obec – zjistit podmínky dotačních titulů

63) Rozpočtové opatření č. 1/2012 Svazku obcí Pošumaví – příjmy navýšení o 18 000,- Kč

                                                                            -  výdaje snížení o 4 020,- Kč

64) Rozpočet nárok 2013 Svazku obcí Pošumaví příjmy – 50 150,- Kč

                                                                             - výdaje – 15 250,- Kč

65) Rozpočtové opatření obce příspěvku na výkon státní správy – snížení částky pro rok 2013 o 5 700,- Kč oproti roku 2012

 

 

 

 

 

Jana Patlejchová                                                               Miroslav Marek

místostarostka                                                                           starosta

 

 

Vyvěšeno dne : 15.12.2012                 Ověřovatelé : Miloslav Pintýř

 

Sejmuto dne :                                                                         Miloslav Ježek