Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 11/2012 konaného dne 22.11.2012

 

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 11/2012 konaného dne 22.11.2012


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

53) Rozšíření návrhu rozpočtu v kapitole „budovy a stavby“ ve výši 100 000,- Kč a zároveň schválen rozpočet dle paragrafů na rok 2013.

54) Rozpočtové opatření č.9 ze dne 01.10.2012.

Neschvaluje :

55) Příspěvek na babybox u Klatovské nemocnice od firmy „ STATIM“

Na vědomí :

56) Kontrolu zápisu z měsíce října 2012 a kontrola plnění usnesení

Doporučuje :

57) Návrhy znaku a vlajky obce, vyvěsit na infodesce k širšímu seznámení veřejnosti.

58) Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji, předložit na příštím jednání ZO s významem výkladu o rozsahu této směrnice.

59) Směrnici časového rozlišení předložit na příštím jednání ZO s významem výkladu rozsahu této směrnice.Jana Patlejchová                                             Miroslav Marek

místostarostka                                                    starosta
Vyvěšeno dne : 26.11.2012           Ověřovatelé : Antonín Hrabí


Sejmuto dne :                                                      Václav Vomela