Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č. 5/2012

 

Usnesení


z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 5/2012 konaného dne 24.05.2012Zastupitelstvo obce :


Schvaluje :


25) Příspěvek k 60 letému výročí založení SDH Dobršín částkou 3 000,- Kč


26) Závěrečný účet o hospodaření obce za rok 2011 a to bez výhrad


Souhlasí :


27) Se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011


28) Se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Pošumaví za rok 2011 a se závěrečným účtem za rok 2011 a to bez výhrad.


Doporučuje :


29) Sjednat schůzku p. Hessovou ohledně vedení kroniky.Jana Patlejchová                            Miroslav Marek

místostarostka                                        starosta
Vyvěšeno dne : 29.05.2012  

Sejmuto dne  :

Ověřovatelé : Miloslav Pintýř .........................


Sejmuto dne : Miloslav Ježek …....................