Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č. 4/2012

 


Usnesení

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 4/2012 konaného dne 26.04.2012


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

21) Vyhotovení „Lesního hospodářského plánu“ od ing. Františka Černého

22) Rozpočtové opatření č.4 ze dne 31.03.2012. Daň z příjmů PO (Obec Dobršín za rok 2011 ) výdaj 127 987,- Kč // příjem 127 987,- Kč

23) Odfrézování 3 ks parezů v zahradě OÚ podle nabídky SÚS

24) Vnitřní předpis „O oběhu účetních dokladů“

Různé :

  • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.03.2012 - INFO

  • Krajský úřad Plzeň, odbor ekonomický ukládá příkaz k postihu obce za nedodržení termínu vyvěšení závěrečného účtu obce za rok 2010 a rozpočtu na rok 2011 – zastupitelstvo souhlasí se zaplacením pokuty ve výši 3 000,- Kč

  • Smlouva o zveřejnění inzerce ( Zlaté stránky ) na rok 2012 – 2013 - INFO


Jana Patlejchová                                                   Miroslav Marek

místostarostka                                                              starosta


Vyvěšeno dne : 02.05.2012               Ověřovatelé : Miloslav Ježek

Sejmuto dne :                                                          Miloslav Pintýř