Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č.6 2008

usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín č.6/2008 konaného dne

11.12.2008

schvaluje

52 navrženou koncepci výstavby Hasičárny a opravy budovy obecního úřadu -

dokončení projektu v 1 čtvrtletí 2009 v originále, včetně přípravy stavebního

povolení..

53 rozpočet obce Dobršín na rok 2009 - příjem 1464 tisíc Kč, výdaje 1611 tisíc Kč

54 sazbu poplatku za odvoz komunálního odpadu na osobu a rekreační stavbu na rok

2009 ve výši 450.- Kč, dále schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008

o místním poplatku za odvoz komunálního odpadu na rok 2009.

55 obecní vyhlášku č. 3/2009 o jednostranném zvýšení nájemného na rok 2009 -

měsíční nájemné z obecního bytu na rok 2009 bude 1570.- Kč včetně

služeb.

56 směrnici k finanční kontrole v obci a směrnici k cestovním náhradám

57 inventarizační komisi: Polanka Antonín, Ježek Miroslav, Hrabí Antonín

58 rozpočtové změny obce Dobršín č. 6/2008 dle přílohy

59 veřejnou vyhlášku č. 5/2008 o vymezení zastavěného území obce Dobršín

60 finanční příspěvek obce na dopravní obslužnost v roce 2009 ve výši 4480.-Kč

bere na vědomí

61 rozpočet svazku obcí Pošumaví a rozpočtové změny č. 2/2008

nesouhlasí

62 s výstavbou betonárky v katastru obce - žadatel fi Zetes

 

 

místostarosta: starosta:

Zastupitelstvo obce