» Úvodní stránka » O obci  » Současnost  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Spolupráce s EKO - KOMEM

O Z N Á M E N Í


 

   Obec Dobršín má uzavřenou smlouvu se společností Eko - Kom a.s. se sídlem v Praze na zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů.


   Obec pověřuje k plnění některých povinností vůči společnosti vyplývající ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů fi Rumpold - P s.r.o. Plzeň - pobočka Sušice.

   V naší obci máme sběrné nádoby na třídění plastů, papíru a skla, žádáme občany o provádění třídění odpadu a využívání uvedených sběrných nádob.


   Společnost EKO -KOM platí odměny za vytříděný odpad - papír, plasty a sklo dle množství vytříděného odpadu a podmínek uvedených ve Smlouvě v části III.


   starosta obce Dobršín František Chmelík.