» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č.9/2013

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 9/2013 konaného dne 19.09.2013

 

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

52) Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu, případně doplnění

53) Rozpočtové opatření č.6 ze dne 01.08.2013

Zvýšení příjmů z daně z přidané hodnoty o 100 000,- Kč

                             -  příjem z prodeje dřeva 131 090,- Kč

54) Směrnici č.3/2013 „Stavební úpravy objektu čp. 36 – I. Etapa

 

Bere na vědomí :

55) zápis a  plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 29.08.2013

 

 

JanaPatlejchová                                     Miroslav Marek

místostarostka                                         starosta

 

 

Vyvěšeno dne : 21.09.2013         Ověřovatelé : Vomela Václav

 

Sejmuto dne:                                                        Ježek Miloslav