» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 2/2013

 

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 02/2013 konaného dne 21.02.2013


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  1. Předložený program včetně doplňulících bodů.

  2. Založení účtu u ČNB dle zákona 501/2012 Sb.

  3. Stávající plán zimní údržby místních komunikací ( po diskusi byla platnost vyhlášky potvrzena i pro další období.

  4. Dotace z obnovy venkova ( Podání žádosti je do 5.4.2013.
    Starosta připraví ve spolupráci se stavebním technikem rozsah plánovaných oprav na objektu OÚ a následně předloží zastupitelstvu k posouzení, eventuálně schválení.

  5. Schválení roční účetní závěrky se přesouvá na mimořádné jednání zastupitelstva dne 26.02.2013 v 18,00 hod.

  6. Žádost o dotaci od MMR na výstavbu klubovny pro deti a mládež ve výši 867.589,- Kč bez DPH

Bere na vědomí :

   14. Kontrolu zápisu z měsíce ledna 2013 a kontrolu plnění usnesení z 24.01.2013Jana Patlejchová                                                 Miroslav Marek

místostarostka                                                          starosta
Vyvěšeno dne : 22.02.2013                Ověřovatelé : Miloslav Pintýř


Sejmuto dne :                                                          Václav Vomela