» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 1/2013

 

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 01/2013 konaného dne 24.01.2013


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  1. Předložený program včetně doplňujících bodů

  2. Příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 4 000,- Kč stanovený KÚ Plzeského kraje

  3. Dodatek ke směrnici č.1/2012 o cestovních náhradách pro rok 2013 dle vyhlášky č. 472/2012 Sb

  4. Odměnu za vykonanou práci pro OÚ ponechat jako v roce 2012 ve výši 80,-Kč/hod

  5. Dohody o provedení práce – p.Chmelík – člen kotrolní komise,

p.Pintýř – správce obecního vodovodu

p.Marková – úklid OÚ

p.Hrabová – účetní obce

p.Krippel V. – hajný v obec.lesích Odměny zůstávají na stejné úrovni jako v r.2012

6) Rozpočtová opatření č.11 – uzavření finančního roku ke dni 31.12.2012

Příjmy : snížení o 56.395,- Kč

Výdaje: snížení o 592.390,- Kč

Financovaná změna celkem: snížení 535.995,- Kč


Na vědomí :

  1. Kontrola zápisu z měsíce prosince 2012 a kontrola plnění usnesení


Jana Patlejchová                                                                           Miroslav Marek

místostarostka                                                                                      starosta


Vyvěšeno dne : 29.01.2013                     Ověřovatelé : Miloslav Pintýř ….................


Sejmuto dne :                                                                  Antonín Hrabí …..................