» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č.10_2012

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 10/2012 konaného dne 18.10.2012

 

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

48) Přípravu vyhlášky o místním poplatku na svoz komunálního odpadu a předložit ke schválení na jednání  zastupitelstva v prosinci 2012.

49) předložit na jednání zastupitelstva 22.11.2012 opatření k nedostatkům z dílčího auditu ze dne 2.10.2012

50) Rozpočtové opatření  č.8 ze dne 01.09.2012, navýšení  výdajů o 5 000,-Kč na údržbu lesa a navýšení výdajů o  5 000,-Kč pro ZŠ Sušice

Na vědomí :

51) Finanční příspěvek na hospodaření  v obecních lesích 4 500,-Kč z KÚ Plzeň

52) INFO o správě lesů od p. Krippela

 

Jana Patlejchová                            Miroslav Marek                          

místostarostka                                    starosta

                                                                                                   

 Ověřovatelé :  Miloslav Ježek …………………………

 

                           Václav Vomela ….......................

 

Vyvěšeno dne : 21.10.2012

Sejmuto dne :