» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 8/2012

 

Usnesení

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 8/2012 konaného dne 30.08.2012


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

   37) Předložený program na jednání obce dne 30.08.2012

   38) Rozpočtové opatření č.7 ze dne 02.07.2012 ( příjem 9 000,- Kč z připsaných úroků )

   39) Úhradu neinvestičních nákladů pro základní a mateřské školy v Sušici – celkovou částkou 40 287,- Kč.


Na vědomí :

40) Kontrolu zápisu z měsíce července 2012 a kontrolu plnění usnesení

41) Potrestání pachatele krádeže ocel.řoštů – pachatel musí zaplatit obci 10 000,- Kč


Souhlasí :

42) S uzavřením smlouvy s Miroslavem Pavlů ( heraldik )Jana Patlejchová                                               Miroslav Marek

místostarostka                                                          starosta


Vyvěšeno : 31.08.2012                 Ověřovatelé : Miloslav Ježek


Sejmuto :                                                               Václav Vomela