» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení 3/2012

 

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 3/2012 konaného dne 22.03.2012


Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

  1. Rozšíření programu jednání o bod č. 7

  2. Projednání zápisu kontroly finančního výboru ze dne 13.12.2011 ( zápis bez výhrad )

  3. Projednání zápisů kontrolního výboru za rok 2011 ( bez výhrad )

  4. Plán činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2012

  5. Úhradu neinvestičních nákladů za období 7-12/2011 ZŠ Komenského a Lerchova Úhradu neinvestičních nákladů za období 7-12/2011 MŠ Tylova ul. Celková úhrada je 54 451,- Kč.

Neschvaluje :

20) Vnitřní předpis o oběhu účetních dokladů, po doporučených úpravách předložit na jednání zastupitelstva v dubnu 2012

Různé :

  • Předložen výkaz pro plnění rozpočtu sestavený k 31.01.2012 a 29.02.2012

  • Návrh na vytvoření – zlepšení www stránek ( návrh byl akceptován )

  • Kontrola České inspekce ŽP – proběhla bez závad


Jana Patlejchová                                           Miroslav Marek

místostarostka                                                    starosta


Ověřovatelé : Václav Vomela …..........................


                       Antonín Hrabí …..........................


Vyvěšeno dne : 28.03.2012

Sejmuto dne :